Atsakymai į delfi.lt lankytojų komentarus.

Apie terminą „programišiai“

Atviras laiškas Lietuvos Žurnalistams

Gerbiamieji,

Pastaruoju metu Lietuvoje įvyko keletas kompiuterinių incidentų. Po jų pasipylė jūsų straipsniai ir reportažai, kuriuose dažnai kartojamas žodis „programišius“. Deja, šį žodį Jūs vartojate ne vietoje.

Pradėkime nuo to, kad anglų kalboje, iš kurios ateina didžioji dauguma kompiuterinių terminų, yra du panašūs žodžiai ― hacker ir cracker.

Pirmasis reiškia gabų kompiuterinių sistemų specialistą, pasišventusį savo darbui, šiek tiek dėl jo „pamišusį“, randantį originalius sprendimus. Šis žodis į lietuvių kalbą yra pasiūlytas versti „programišius“. Aš save priskiriu šiai kategorijai. Internetą, daugumą geriausių programų sukūrė būtent programišiai. [UPD: sukeisti paskutiniai du sakiniai]

Antrasis žodis ― cracker ― reiškia žmogų, kuris sistemose ieško plyšių, sistemas griauna, keičia ar naikina informaciją. Nusistovėjusio lietuviško termino tokiam žmogui įvardinti nėra. Tačiau jį reikėtų vadinti įsilaužėliu, įsibrovėliu, kenkėju, gadintoju, šnipinėtoju, blogiečiu ar pan. Aš sau leidžiu pavadinti ir kakeriu ar krakeriu, bet jokiu būdu ne hakeriu.

Teisybės dėlei turiu pasakyti, kad angliškai kalbantys žmonės, kurie nėra kompiuterijos specialistai, neretai taip pat šiuos terminus painioja. Todėl ir mano angliškai kalbantys kolegos turi dažnai aiškinti šiuos skirtumus.

Bet grįžkime prie pastarųjų dienų reportažų ir straipsnių. Jei aš pareikščiau, kad „žurnalistai (taip, taip, ne paparaciai, o žurnalistai!) persekiojo princesę Dianą iki pat jos žūties vietos“, jūs šiuo pareiškimu liktumėte labai nepatenkinti. Ir aš jus suprasčiau ― nešlovingą žygį aš priskyriau ne siaurai grupelei, o visai jūsų brolijai. Kai jūs sakote, kad „programišiai įsibrovė į interneto svetainę“ mes, programišiai, jaučiamės analogiškai.

Tikslumas yra ne tik jūsų, žurnalistų, bet ir mūsų, programišių, profesijos vienas iš pagrindinių ramsčių. Todėl būkite tikslūs, padėkite mums už šią dorybę gerbti Jus.

Aidas Kasparas
programišius
14 metų dirbantis IT administratoriaus darbą

P.S. Laiškas viešai paskelbtas http://www.kasparas.net/programisiai.html


Šis laiškas buvo nusiųstas LŽS pirmininkui ir šioms laidoms ir portalams, kurie naudoja žodį „programišius“ netiksliai:

Jei norite prisidėti prie šio laiško, aukščiau išvardintų gavėjų adresų kolekciją rasite čia. Prašome apsiriboti vienu laišku nuo vieno žmogaus.

Atsakymai į delfi.lt lankytojų komentarus

Straipsnis nebuvo skirtas publikuoti Delfi.lt portale. Portalas taip nusprendė reaguoti į kreipimąsį į jo žurnalistus. Delfi.lt net nepranešė, kad įdeda mano tekstą į savo puslapius, neįdėjo nuorodos į šį puslapį, nesuteikė priemonių kaip saugotis, kad kažkas kitas nepasirašinėtų mano vardu, į atsakymus ruošiuosi dėti bent keletą nuorodų, dėl kurių delfi.lt reikia smarkiai kovoti, todėl komentarus rašysiu čia. Žinau, kad jums, delfi.lt komentatoriai, tai ne itin patogu, atsiprašau dėl to, bet kitaip neišeina.

Nemėgstantiems žodžio „programišius“ noriu pastebėti, kad galutinis tikslas mūsų gana panašus (nors ir dėl skirtingų priežasčių)! Jūs norite, kad šis žodis nebūtų vartojamas apskritai, aš noriu, kad jis nebūtų vartojamas, kai kas nors ką nors sugadino. Kadangi apie gerus IT specialistų darbus žurnalistai beveik nerašo, tai mes vos ne „toje pačioje valtyje sėdime“.

Kodėl nenoriu, kad „programišius“ būtų vartojamas, kai kas nors kažką sugadino? Todėl, kad tose situacijose jis yra netikslus — skirtingiems žmonėms reiškia skirtingus dalykus — (jūs neskaitėte paskutinės pastraipos delfio tekste?), yra tikslesnių alternatyvų, ir, tikiu, kad galima sugalvoti dar tinkamesnių žodžių. Kodėl nevartoti jų?

Prieš pusantrų metų Gintauto Miliausko blogo komentaruose aš teigiau, kad programišius yra geras terminas (ne idealus, bet geras). Po šiais žodžiais pasirašyčiau ir šiandien.

Dabar apie žodžio „hacker“ prasmę. Netikite manimi, pažiūrėkime į žodynus. Labai išsamų prasmių sąrašą iš kelių žodynų pateikia reference.com svetainė. Paskaičiuokime:

Ką matome? Ogi tai, jog nei vienas žodynas nepamiršo paminėti baltosios prasmės, abi prasmės daugmaž po lygiai atsiduria pirmojoje vietoje, o probleminės srities žodynas, kuriame detaliausiai terminas aprašytas, išimtinai pasisako už baltąją prasmę. Todėl brangieji, norintys įrodyti, kad šis žodis baltos prasmės neturi, malonėkite paruoškite išties rimtus argumentus.

Programinius „originalius sprendimus“ vienu sakiniu pailiustruoti būtų sudėtinga, kur kas akivaizdžiau bus, jei kalbėsime apie aparatūrą. Taigi, kaip pora žodžių angliškai jūs pavadintumėte sumanymą mobiliojo telefono ausinės laidą panaudoti kaip FM bangų anteną? O 4 nenaudojamų vytosios poros kabelio laidų panaudojimą maitinimui į nutolusią aparatūrą paduoti? Jums prizas, jei žinote geresnį nei „hardware hack“. Ar bent kurioje iš šių situacijų yra įsilaužiama į svetimą daiktą? Daroma kas nors blogo? Ne! Programinėje srityje taip pat neretai reikia tokių niekam nekenkiančių nedidelių patobulinimų, problemų apėjimų, pritaikymų ne pagal pagrindinę paskirtį. Kaip jūs siūlote vadinti juos darančius žmones?

BUS TĘSIAMA

© 2008, Aidas Kasparas. Šį tekstą leidžiama platinti be atskiro autoriaus sutikimo. Prašome įdėti nuorodą į šį dokumentą. Jei platinate su pakeitimais, būtinai aiškiai tai nurodykite.